Welkom op onze site

School voor zeer moeilijk lerende kinderen

School Bleyburgh is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML).
We zijn specialist in onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking.
Leerlingen die naast hun beperking een autistische stoornis hebben, bieden we extra
begeleiding (en zijn er speciale Auti-groepen).
We leren onze leerlingen om binnen hun mogelijkheden zelfstandig en zelfredzaam aan
de maatschappij deel te nemen.


Ons motto is: 'zo zelfstandig als ík kan de wereld in'